نگاه کردن به سرگرمی سرگرمی کارت پستال

نگاه کردن به: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی غریب‌آبادی به جای نجفی نشست ، عوض کردن نماینده کشور عزیزمان ایران در آژانس انرژی اتمی

به پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تأیید حسن روحانی مدیر جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریب‌آبادی به عنوان سفیر و نماینده دائم کشور عزیزمان ایران نزد سازمان

غریب‌آبادی به جای نجفی نشست ، عوض کردن نماینده کشور عزیزمان ایران در آژانس انرژی اتمی

عوض کردن نماینده کشور عزیزمان ایران در آژانس انرژی اتمی/ غریب آبادی به جای نجفی نشست

عبارات مهم : ایران

به پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تأیید حسن روحانی مدیر جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریب آبادی به عنوان سفیر و نماینده دائم کشور عزیزمان ایران نزد شرکت های بین المللی در وین منصوب شد.

کاظم غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به جای رضا نجفی عهده دار دفتر نمایندگی دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت های بین المللی در وین شد.

به گزارش فارس، به پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تأیید حسن روحانی مدیر جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریب آبادی به عنوان سفیر و نماینده دائم کشور عزیزمان ایران نزد شرکت های بین المللی در وین منصوب شد.

غریب‌آبادی به جای نجفی نشست ، عوض کردن نماینده کشور عزیزمان ایران در آژانس انرژی اتمی

غریب آبادی پیش از این در سمت های متفاوت از جمله معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سفیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در هلند و نماینده دائم نزد شرکت منع سلاح های شیمیایی خدمت کرده است.

به پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تأیید حسن روحانی مدیر جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریب‌آبادی به عنوان سفیر و نماینده دائم کشور عزیزمان ایران نزد سازمان

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | قوه قضائیه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz