نگاه کردن به سرگرمی سرگرمی کارت پستال

نگاه کردن به: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان جهت بیمه زنان سرپرست خانوار

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق جهت تخصیص داده شده است پنج صدم درصد از سرجمع اعتبارات استان‌ها به امور زنان استانداری‌ها

اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان جهت بیمه زنان سرپرست خانوار

اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان جهت بیمه زنان سرپرست خانوار

عبارات مهم : کمیسیون

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق جهت تخصیص داده شده است پنج صدم درصد از سرجمع اعتبارات استان ها به امور زنان استانداری ها خبر داد.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تلاش های انجام شده است از سوی فراکسیون زنان و زن های عضو کمیسیون تلفیق، این کمیسیون مصوبه ای را گذراند که بر اساس آن پنج صدم درصد از سرجمع اعتبارات استان ها به اداره زنان و خانواده هر استان تخصیص داده شده است داده می شود.

اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان جهت بیمه زنان سرپرست خانوار

وی افزود: همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد ۲۳۰ میلیارد تومان جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جزء ۲ جدول تبصره ۱۴ تخصیص داده شده است یابد.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این حکم در صحن علنی مجلس، خاطرنشان کرد: این مصوبات با اولویت زنان سرپرست خانوار و اشتغال و مسکن آنها و همچنین زن های تحت پوشش کمیته امداد است و در جهت اشتغال آفرینی و تقویت خانواده خواهد بود.

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق جهت تخصیص داده شده است پنج صدم درصد از سرجمع اعتبارات استان‌ها به امور زنان استانداری‌ها

ذوالقدر یادآور شد: تخصیص داده شده است اعتبار به امور زنان استانداری ها نیز در جهت حمایت از زنان، توانمندسازی و ایجاد اشتغال در استان هاست که در آن هم زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و زنان تحت پوشش کمیته امداد در اولویت قرار می گیرند.

واژه های کلیدی: کمیسیون | کمیته امداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz